Hướng dẫn thanh toán

Công ty TNHH Dương Thành DTC
Số 15A Nguyễn Văn Bá (song hành Xa Lộ Hà Nội), Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
0968992211
duongthanhdtc@gmail.com
Website: marsroaster.com

Công ty TNHH Dương Thành DTC – Ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn – STK: 31410002318025
Lưu ý:
I. THỜI HẠN GIAO NHẬN HÀNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Thời hạn thanh toán: bên mua thanh toán đủ 100% sau khi lắp đặt và nghiệm thu tại địa điểm bên mua.
2. Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
II. THỜI ĐIỂM VÀ ĐỊA ĐIỂM CHUYỂN GIAO HÀNG HOÁ: Bên bán sẽ giao đủ hàng cho bên Mua trong vòng 24 giờ kể từ khi bên Mua đặt hàng
III. NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN
1. Bên bán sẽ giao hàng đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu của khách hàng.
2. Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua. Cử kỹ thuật hoặc người có chuyên môn để tiếp nhận khi bên bán chuyển giao.
3. Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhận hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)
IV. NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA
1. Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
2. Thanh toán theo quy định tại khoản 1.1 ở trên