Video hướng dẫn

Máy Rang Cà Phê 0.8kg/mẻ

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 0.8kg.

Máy rang cà phê 10kg- Công nghệ Hot Air gas

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 10kg- Công nghệ Hot Air gas.

Máy rang cà phê 2kg- Công nghệ Hot Air gas

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 2kg- Công nghệ Hot Air gas.

Hướng dẫn sử dụng máy rang 2kg – model 2DT1

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 2kg- model 2DT1.

Hướng dẫn sử dụng máy rang Dương Thành – Model 5DT7

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê Dương Thành.

Máy rang 10kg/mẻ, model 10DT2

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 10kg máy rang cà phê Dương Thành.

Máy rang 5kg/mẻ, model 5DT6

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 5kg máy rang cà phê Dương Thành.

Máy rang mini cao cấp 1kg/mẻ, model 1DT6

Hướng dẫn sử dụng máy rang cà phê với mẻ 1kg máy rang cà phê Dương Thành.