Cảm ơn

Cảm ơn quý khách đã gửi yêu cầu mua máy rang cà phê. Công ty sẽ có nhân viên tư vấn gọi điện thoại lại khách hàng.